Zadnji vic

Meni ?arovnik samo pravijo. Nikoli se mi ni posre?ilo, da bi to tudi postal. Pa ne, da se nisem trudil. ?e je na svetu kdo, ki se je kdaj trudil, potem sem to jaz. Mogo?e bi bilo bolj?e, ?e bi se malo manj. Potem mogo?e ne bi ?e med svojim prvim nastopom vseh ?arovnij pome?al v eno. Mislim, da se je to zgodilo na dan ?ole. Nekje na polovici prve to?ke mi je postalo jasno, da ne vem, kam sem dal u?iteljevo uro. ?ele ko sem med ?repinjami pred seboj zagledal kole??ke in vzmeti, mi je postalo jasno, da je bila najbr? to v?asih ta ura. ?e sanjalo se mi ni, zakaj s kladivom tol?em po njej.

Facebook Twitter Deli
0 comments