Noovsti v Zakonu o visokem šolstvu

Začnimo s spremembami. Poglejmo si pet sprememb, ki naj bi vplivale na študente po sprejetju novele zakona o visokem šolstvu. Če bo seveda ta, sprejeta v doglednem roku.

1. Trajanje statusa do izteka študijskega leta – ne glede na to, kdaj diplomiraš

V skladu z obstoječo ureditvijo študentu status preneha s trenutkom, ko diplomira. Po predlogu novele ZViS bo študent, tudi po opravljeni diplomi, obdržal status študenta do konca študijskega leta. Tovrstna ureditev bo razbremenila fakultete, študentom pa omogočila, da zagovor diplome opravijo kadarkoli bodo to želeli.

2. Financiranje doktorskega študija

Doktorski študij je država v preteklosti že financirala preko t. i. inovativnih shem, vendar zadnja leta tega financiranja ni bilo. Po predlogu novele ZViS bo država namesto “lahko”, “morala” financirati doktorski študij v skladu s proračunskimi sredstvi.

3. Polnopravno članstvo študentov v akademskih zborih

Akademski zbor je eden izmed najvišjih organov fakultete, ki je med drugim pristojen tudi za imenovanje kandidatov za dekana. V njem so študenti do sedaj imeli simbolično članstvo brez glasovalne pravice. Predlog novele uvaja polnopravno članstvo študentov v akademskem zboru, njihovo število opredeljuje na petino vseh članov, glasovalne pravice pa jim ne dodeljuje le v primeru volitev profesorjev senatorjev – študenti namreč volijo svoje študente senatorje. Sprememba, ki jo prinaša novela ZViS, pa je poleg opisanih sprememb tudi simbolične narave, saj študentom priznava enakovreden položaj znotraj akademske skupnosti.

4. Z zakonom urejeno financiranje visokega šolstva

Visoko šolstvo je bilo do novele ZViS financirano z vladno uredbo, ki pa jo je Ustavno sodišče RS prepoznalo kot neustavno in odločilo, da mora biti financiranje visokega šolstva urejeno z zakonom. Novela ZViS tako uresničuje odločbo in dodaja, da se raven financiranja ne sme spustiti pod vsoto, ki jo univerze in drugi visokošolski zavodi prejemajo danes, temveč mora kvečjemu rasti. Prav tako v noveli zakona ni več možnosti plačevanja nadstandarda, ki ga lahko razumemo zgolj kot prikrito obliko šolnine.

5. Boljši sistem zdravstvenega varstva študentov

Ker se zdravstveno stanje študentske populacije iz leta v leto slabša, uvaja novela zakona obvezne sistematske preglede za študente 1. letnikov dodiplomskega študija. Na sistematskih pregledih se z laboratorijskimi analizami opravi celosten pregled zdravstvenega stanja študenta, opravi se svetovanje o zdravem življenjskem slogu in predstavi oblike zdravstvene preventive.

Medtem pa ...

Kemijski inštitut je objavil razpis za doktorsko štipendijo Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved. Prijave zbirajo do petka, 30. junija 2016. Na razpis se lahko prijavijo kandidati s področja kemije in sorodnih ved (kemija, kemijska tehnologija, farmacija, fizika, matematika, biokemija, biotehnologija, biologija, mikrobiologija, molekularna biologija, materiali), ki bodo do konca septembra letos zaključili študij VII/2. stopnje in se še nikoli niso vpisali na doktorski študij. Štipendija bo pokrivala plačo izbranega kandidata, stroške vpisnine na doktorski študij, obisk ene konference letno po njegovem izboru ter stroške do polletnega izpopolnjevanja v tujini.

Ameriška ambasada je objavila razpis za štipendije fundacije Fulbright. Minimalne zahteve za prejemanje štipendije so vpis v doktorski študijski program in dokončanje izobraževanja oziroma napisan doktorat. Prednost bodo imele študijske smeri pravo in javna uprava, ekonomija, poslovne vede, tehnološke študije, družboslovje in humanistika. Prav tako bodo prednost imeli kandidati, ki še nimajo študijskih izkušenj v ZDA.

Za vse podjetne pa tudi razpis za start up in socialna podjetja ter zadruge za mlade, ki ga razpisuje gospodarsko ministrstvo. Namen javnega razpisa, za izbor operacij, je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih (sklop A) in zagon novih mladinskih zadrug, s statusom socialnih podjetij (sklop B). Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij (oz. ciljnih upravičencev) v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih.

Samo še danes in jutri se lahko prijavite na mladinsko izmenjavo Just do it!, ki bo potekala na Poljskem med 4. in 11. julijem letos. Na mladinski izmenjavi “Just do it!” na Poljskem sodeluje Zveza ŠKIS kot partnerska organizacija. Iščejo 6 udeležencev, izmenjava pa bo potekala v Brzozów. Skupaj bo pripeljala 30 mladih med 15 in 25 let iz Makedonije, Poljske, Slovenije, Italije in Romunije. Tematika mladinske izmenjave je zdrav življenjski slog in šport. Vsak udeleženec bo za prevoz imel na voljo 170 eur (v obe smeri). Ostali stroški (prenočišče in hrana) so kriti s strani organizatorja. Če vas izmenjava zanima, pišite na e-mail internationalboard@skis-zveza.si.

Facebook Twitter Deli
0 comments