Mine?tra

Pozdrav vsem na frekvenci 95,9 Mhz Mariborskega Radia ?tudent, ki se v dana?nji Vstaji v Eter posve?a mine?tri, ki se kuha na Krimu.

Le kaj si je ?elela dr?ava Ukrajina, ko je svojega predsednika pripravila do tega, da se odseli s svoje pala?e? ?emu so nekateri pustili kri sredi Kijeva. Za kaj sploh gre?

Kot ponavadi ali kakor bi se ?lovek lahko ?e navadil, gre za mo? in oblast. Kot lahko berete v dnevnih ?asopisjih na slovenskem in po svetu ali si ogledate glavne informativne oddaje lahko zasledite, da so vsi na svoji strani in ??itijo svoje interese, tako kot  Rusija, ki samo ??iti svoje interese. In tej interesi ne se?ejo dlje od pipce, ki dovoljuje tako ali druga?no izsiljevanje Rusije oz. tistega, ki ima nadzor nad  to plinsko pipco.

V Ukrajini ne gre za ljudi in spremembo re?ima v smeri demokracije .V Ukrajini gre za pohlep,pre-mo? in nad-oblast, kjer bi Rusija najraje po?rla Ukrajino in vse njene prebivalce . ?e danes odmeva, kako zelo naivno je bilo tisti darilo iz daljnih ?asov, ko je mogo?ni Kremelj diktiral zmagoviti ZSSR.

Pri?iganje sve? v podporo Ukrajincem je stvar simbolike. Zainteresirane strani pa so se tako ali druga?e ?e zmenile, kaj se bo z Ukrajino zgodilo. ?rnih scenarijev je ve?. Je pa zagotovo, da se bo zgodil ?rni scenarij. Saj, puhlice vpletenih, da se no bo ponavljala zgodovina na ukrajinskih tleh je le stvar PR propagande, ki sili, tudi s pomo?jo medijev v katastrofo in igro mo?i, kdo bo lahko zapiral pipco.

In kako prikladno se je vse skupaj obrnilo predsedniku Putinu, ko se je pojavila novica, da se Rusi lahko znebijo dolarja in s pomo?jo zaveznikov ustvarijo svoj lastni pla?ilni sistem. In vse skupaj bo ?e bolj zabavno, ko vkorakajo Kitajci...

Naj si Rusi to lepo najamejo in dajo mir. In lepo vas prosim: Mar? z mojega (ukrajinskega) peskovnika!

Ukrajina ni v rokah EU. Ukrajina se spopada z Rusijo, ker je ?elela demokrati?no oblast!

Naj ?ivi Ukrajina!

 

Facebook Twitter Deli