Slovenija dveh realnosti ALI o preiskovalnih komisijah in ekstremistih

Koga se danes vle?e v parlament na zasli?anja v zvezi z ekstremizmom in zakaj? Zakaj ?e obstoje?a komisija, zadol?ena za tovrstne izpade po Sloveniji poda poro?ilo, kjer se opozarja na potrebo po spremembi zakonodaje in se zgodi, da se povsem na novo skli?e druga komisija, ki si je notranje ne sporno sporna, na zunaj pa se je izkazala za nepotrebno in neu?inkovito? Zakaj se tovrstne dejavnosti financirajo s prora?una? Mar se ne bi morala taka komisija predvsem ukvarjati z vsem sranjem, ki so ga  sproducirali  v parlamentu, za za?etek in tako ugodili vsaj nekaterim zahtevam vstajnikov po prevzemu odgovornosti za trenutno stanje v Sloveniji?

?e povzamemo, se je v grobem zgodilo to, da se je poklicana komisija, ki se ukvarja z ekstremizmom v Sloveniji obrnila na vstajni?tvo, vstajnike, ki so, oziroma  smo zahtevali odstop celotne politi?ne elite. CELOTNE!  Zgodilo pa se je, da se zdaj i??e krivce za trenutno stanje v Sloveniji med vstajniki, ki so tako ali druga?e vstaje organizirali in podpirali.

Ma kaj jim ni jasno, da so nezadovoljstvo svojih dr?avljanov v obliki gospodarske krize in kot posledico tega, torej vstaje spro?ili ravno oni. Tisti, ki se zdaj igrajo z prora?unskim denarjem in ga me?ejo skozi okno s komisijami in podobnimi ne- uporabnimi in ne- delujo?imi telesi, samo zato, da se poka?e da nekaj delajo? Po drugi strani pa ru?ijo KPK.

Kaj jim ni jasno, da morejo to svojo komisijo obrniti navznoter, to?no med svoje poslanke klopi oziroma tja, kjer se vsi pomembni politi?ni dogovori zgodijo, torej pod mizo?

Farsa se le nadaljuje. Politiki in politi?na elita nasploh ni uspela stabilizirati letala, kot je povedala gospa premier, ampak se vali iz ene blama?e do druge in s tem dokazuje nezrelost opravljanja dela svojega polo?aja. Koliko je ?e takih in podobnih komisij, uradov, institucij, ki so v slu?bi larpurlartizma na stro?ke dr?avljanov in brez pravih rezultatov. Vse skupaj pa po vrhu ?e preve? smrdi po tem, da je treba vse zbasat pod preprogo, tepih, kot da se ni ni? zgodilo in lepo naprej igrati svoje poteze v smeri razla??anja ter obubo?anja prebivalstva, s prioriteto privatiziranja vseh sektorjev, ki so namenjeni skupnemu dobremu in ?astiti boga v obliki Kapitala.

Slovenija dveh realnosti se torej bije na polju nerazumevanja politike oziroma odlo?evalcev, da je potrebnih nekaj korenitih sprememb, za?en?i z njihovim odstopom, prevetritvijo zakonodaje in sodstva, ?e ve?: treba je priznat, da se vzpostavljajo druga?ni mehanizmi in na?ini dela, ki se v vsakodnevni realnosti na ravni vklju?evanja posameznika ter opolnomo?enja skupnosti dejansko ?e dogaja. Politikom naj postane jasno, da je njihovo delo predvsem odpreti prostor aktivnemu dr?avljanu, ki s soodlo?anjem kreira politi?ni, gospodarski in kulturni prostor Slovenije.

Pa naj za za?etek, kot dokaz svoje dobre politi?ne volje, z vsemi svojimi komisijami, odstopijo!

Facebook Twitter Deli