Odprti termin

Simon Cigula, 2. 7. 2014 14:59, Odprti termin

Gledali?ka sezona je kon?ana, vsaj na doma?em odru Slovenskega narodnega gledali??a Maribor. Razen nekaterih gostovanj, na katerih so ?e predvsem z opero Carmen, so si zaslu?ili poletne po?itnice. Zadnja predstava te sezone v okviru Drame je bila Garderober v re?iji Veljka Mi?unovi?a. V minimalisti?no postavljeni predstavi nastopa le sedem igralcev in igralk, ki so ve?ino ?asa prisotni na odru. To so Ivo Ban, Ksenija Mi?i?, Vladimir Vla?kali?, Ma?a ?ilavec, Mirjana ?ajinovi?, Viktor Megli? in Davor Herga.

Simon Cigula, 2. 7. 2014 14:51, Odprti termin

O ?ivih dvori??ih, s katerimi se obujajo pozabljeni deli starega mariborskega mestnega jedra, ni potrebno posebej izgubljati besed, ker smo se vsi ? tako ali druga?e z njimi ?e sre?ali. Nekoliko manj znan projekt ?ivih dvori?? je ?iva knji?nica, s katero so pri ?ivih dvori??ih ?e nekajkrat dodajali tako Mariboru, kot samem projektu o?ivljanja starih dvori??, dodano vrednost.

Oskar Štrajn, 13. 6. 2014 16:44, Odprti termin

Lutkovno gledali??e Maribor bo v sezoni 2014/2015 praznovalo  40. obletnico delovanja. Namesto strnjenega praznovanja so se odlo?ili jubileju posvetiti celotno prihajajo?o sezono.  Skozi le-to bo gledali??e iskalo lastno identiteto, izhajajo?o iz zgodovine, a hkrati prestavljeno v sodobnost.  Predstavljenih bo ?est premiernih predstav, od katerih bo priredba kultnega filma Freaks iz leta 1932 namenjena odraslemu ob?instvu. Repertoarju bodo dodali tudi 24 ponovitvenih predstav iz ?tiridesetletne zgodovine gledali??a.

Martina Ferlinc, 6. 6. 2014 19:54, Odprti termin

?ivimo v ?asu v katerem nas nenehno spremljajo diskurzi o krizi. Kriza politike, kriza gospodarstva, kriza ekonomije, kriza zaposlovanja. Nekoliko manj pa se govori o krizi, ki usodno posega v ?lovekovo delovanje in mi?ljenje. O krizi ?olstva in o krizi izobra?evanja.

Zoon Politikon, 5. 6. 2014 09:25, Odprti termin

Zadevo ekonomije ni lahko razumeti. Najbolj zato ne, ker je ravno ekonomija poglavitna post-ideologija in obenem post-religija vse ?na?e? dobe. Razumevanje ekonomije lahko za?nemo tako, da re?emo, da je zgodovina njenega nastajanja ? v pomenu kot jo poznamo danes ? dvocepa. Ima ?dva vira? od katerih je prvi Gr?ki, drugi pa zgodnje-moderni.

Zoon Politikon, 28. 5. 2014 12:01, Odprti termin

Za vse, ki niste uspeli slediti delovanju Likeja v Kopru ali pa ga do zdaj niste spoznali, se Likej tokrat predstavlja tudi v Mariboru. Ne zamudite predstavitve, ki bo v ?etrtek, 5. 6. 2014, ob 18h, potekala v prostorih Kulturnega inkubatorja na Koro?ki cesti 18. Likej nam bodo predstavili mag. Andrej Markovi?, mag. Primo? Turk in dr. Ton?i Kuzmani?.

Simon Cigula, 23. 5. 2014 14:44, Odprti termin

Spet smo na pragu volitev, velik del volilnih upravi?encev pa je spet nezainteresiran. Ne samo, da jih aktualno ob?e politi?no dogajanje ne zanima, tudi tisti, ki naj bi bili voljeni na Evropskih volitvah o?itno niso uspeli pritegniti dovolj pozornosti, da bi volitve dejansko pridobile na neki osnovni te?i. Niti bentenje posameznikov tako preko politikov, kot tudi preko nas, volivcev samih, na koncu koncev pa? ni zaleglo. ?e se ?e kdo spomni ? pred kratkim smo imeli vseslovenske proteste proti vladi in nasploh proti 'pokvarjenim' politikom. Koliko je sploh minilo od takrat?

Oskar Štrajn, 14. 5. 2014 16:35, Odprti termin

Evropska Unija se je za leto?nje volitve prav posebej pripravila. Akcija ogla?evanja poteka, ne samo, da morate gledat ksihte z oglasnih tabel po mestu, ki ogla?ujejo stranke in tako imenovano neopredeljene, ampak tudi velika koli?ina financ leti v ogla?evanje k prisostvovanju na samih volitvah. ?e ste vsaj pribli?no reden uporabnik youutube-a, potem so vas ?e posilili s kak?nim oglasnim sporo?ilom, da se zglasite pri va?i lokalni volilni ?krinjici.

Tako nam poro?ajo, da v Italiji ogla?ujejo tudi s slogani: "Ne Nem?ija - Evropa!" 

Simon Cigula, 9. 5. 2014 14:57, Odprti termin

Pisalo se je leto 1968, ko so ?tudentske demonstracije postale globalne. Lahko bi rekli, da je bil to ?as, ko so tudi slovenski ?tudenti odkrili na?in, kako izraziti nestrinjanje z ne?im obstoje?im. Glas ?tudentov je bila sprva ulica, leta 1969 pa ga je na vsak tranzistor ponesel Radio ?tudent. Tega je ustanovila Zveza skupnosti ?tudentov Slovenije, 9. maja 1969, in je nastal kot neposredna posledica ?tudentskih demonstracij iz leta 1968.

Zoon Politikon, 8. 5. 2014 10:32, Odprti termin

Mrtve prihodnosti: Socialdemokratizem vs. (social) liberalizem

Za to, da bi se prebili vsaj do minimalno zadetega vpra?anja v pomenu ?jedra?, tistega za kar gre v primeru razpada Pozitivne Slovenije, bi kazalo najprej zmo?i zajeziti mote?e sestavine pri morebitnem premisleku. Teh je veliko. Segajo od psihologizirajo?ih nebuloz (osebne lastnosti Jankovi?a, Bratu?kove?), prek hrematisti?no-denarnih premislekov (spopad okoli budgeta in preusmerjanja denarnih tokov?), pa vse tja do izrazito tehni?nih re?i (voditeljstvo, stranka, program, volitve?).