Odprti termin

Oskar Štrajn, 3. 3. 2015 00:04, Odprti termin

Kot smo ?e pred slabim tednom dni poro?ali, se v Amsterdamu dogajajo ve?ji ?tudentski protesti. Prvi so bili organizirani novembra lani pod imenom Humanities Rally, ko je vodstvo Univerze v Amsterdamu napovedalo ve?je spremembe na Fakulteti za Humanistiko. Ta je podvr?ena najve?jim rezom zaradi najmanj?ega dobi?ka znotraj Univerze.

Oskar Štrajn, 21. 2. 2015 22:57, Odprti termin

Ne samo v Sloveniji in ne samo v vzhodni Evropi, ampak tudi tam kjer naj bi se tudi za ?asa krize cedila mleko in med, napovedujejo ostre reze, ki pa kakopak padejo najprej na ?tudente. Univerza v Amsterdamu je zaradi rezov na podro?ju ?olstva napovedala ureditev univerze.

Maša Stošič, 5. 2. 2015 14:53, Odprti termin

V?eraj, 4.2. je bila v Udarniku tiskovna konferenca Zdru?enja Frank. Kredit v ?vicarskih frankih je marsikoga zelo udaril po ?epu, ?e posebej po 15. januarju letos, ko je ?vicarska narodna banka sprostila zgornjo mejo, s katero je od 2011 onemogo?ala rast ?vicarskega franka vi?je kot 1.2 nasproti evrski valuti. V Sloveniji je ljudi, ki imajo najet kredit v ?vicarskih frankih, okoli 10.000, in prav ti so utrpeli najhuj?e posledice sprostitve ?vicarskega franka.

Aljoša Peternel, 9. 1. 2015 10:15, Odprti termin

Protest kot izraz tistega, ?esar ne moremo izraziti na nikakr?en druga?en na?in, ker nas ne sli?ijo, ker ne razumejo, ker nih?e ne uvidi na?e stiske, ker je nemogo?e izraziti vse tisto nezadovoljstvo, ki nas je na ulice pognalo skoraj davnega leta 2012.

Robert Špoljar, 22. 12. 2014 23:06, Odprti termin

Božidar Raušl, sekretar Zveze prijateljev mladine Maribor je predstavil delo, ki ga ZPM izvaja ter načrte za prihodnje leto. Spregovoril je o financiranju zveze ter sodelovanju z Mestno ob?ino Maribor. Zveza prijateljev mladine Maribor je samostojna, prostovoljna, nevladna, neprofitna in humanitarna zveza društev, v katero so vključena društva prijateljev mladine z območja Mestne občine Maribor in primestnih občin. Deluje že od leta 1953 in je nepogrešljiva v sodobno organizirani civilni družbi.

Robert Špoljar, 3. 12. 2014 00:03, Odprti termin

Projekt Sladki spomini dru?tva Fabrika na?rtuje zbiranje receptov sladic na?ih babic. Zainteresirane pozivajo da jim po?ljejo svoj recept in soustvarjajo virtualno kuharsko knjigo.

Robert Špoljar, 24. 10. 2014 19:00, Odprti termin

Problematika zaposlovanja mladih in starej?ih nad petdesetim letom ni predlanski sneg, le da smo ga leta 2000 ?e ozna?evali za ?problem tehnolo?kega vi?ka.? Z aktiviranjem brezposlenih posameznikov, prakti?nimi priporo?ili kako se pribli?ati delodajalcem in drugimi aktivnostmi se ukvarja Fundacija Prizma. Natalija ?unko, vodja razvoja in kakovosti pri Prizmi, je prepri?ana: ?Ravno socialno podjetni?tvo je v Podravju v tem trenutku ena izmed odli?nih prilo?nosti, ki je zanimiva za vsakega brezposelnega.?

Robert Špoljar, 24. 10. 2014 19:00, Odprti termin

Od ?istilnega servisa do snemanje glasbe - zaradi tako eklekti?nih dejavnosti bi si Frekvenca, socialno - kulturno zdru?enje nemirnih in aktivnih prislu?ilo naziv najaktivneje?ga podjetja. V sodelovanju z MAR? bodo ravno oni vzpostavili neprofitni zvo?ni studio, ki bo po ni?jih cenah na voljo na tr?i??u mladim in glasbenikom z obrobja. Ali Sadrija in Klemen ?ali sta prepri?ana, da je pomembna vloga tega projekta ravno izobra?evanje ranljivih skupin. 

Robert Špoljar, 24. 10. 2014 16:00, Odprti termin

BIO 30, ljubljanski bienale industrijskega oblikovanja, je skoval besedo ?nanoturizem?. Izzivu, kako ga definirati, so se v Mariboru posvetili v Rajzefiber biroju. Taj?a Perovi? pove, da gre za ?kreativno kritiko masovnemu turizmu, ki bi naj bila participatorna, lokalno usmerjena.?  Me??anom in tujcem v Rajzefiber biroju ponujajo netipi?na vodenja po mestu. ?Ljudje pravijo, da se ni? ne da videti. Gotovo se da v Mariboru veliko sli?ati,? je prepri?an Klemen ?ali, ki turistom predstavlja zvo?no podobo mesta. Pri?ujo?im rad, recimo, poka?e Vodnem stolp, ker naj bi se tam ?prikazal Jezus,?

Klemen Šali, 24. 10. 2014 15:00, Odprti termin

Mestno kolesarstvo premaguje v marsi?em premaguje druge oblike prevoza - a kaj, ko se ustavi? ?Ljudje se na napake hitro pirvadijo, ?e? da nekaj le ?kripa, v resnici pa gre za resnej?o te?avo,? o slabem stanju mariborskih koles pove predsednik zadruge BikeLab Goran Katovi?. V BikeLabu the napak ne odpravljajo zgolj servisno, pa? pa v projektu ?kolesarske kuhinje? nudijo tudi svoja znanja, mentorstvo in orodja, s katerimi ob?ane u?ijo vzdr?evati kolo.