Odprti termin

Zoon Politikon, 28. 5. 2014 12:01, Odprti termin

Za vse, ki niste uspeli slediti delovanju Likeja v Kopru ali pa ga do zdaj niste spoznali, se Likej tokrat predstavlja tudi v Mariboru. Ne zamudite predstavitve, ki bo v ?etrtek, 5. 6. 2014, ob 18h, potekala v prostorih Kulturnega inkubatorja na Koro?ki cesti 18. Likej nam bodo predstavili mag. Andrej Markovi?, mag. Primo? Turk in dr. Ton?i Kuzmani?.

Simon Cigula, 23. 5. 2014 14:44, Odprti termin

Spet smo na pragu volitev, velik del volilnih upravi?encev pa je spet nezainteresiran. Ne samo, da jih aktualno ob?e politi?no dogajanje ne zanima, tudi tisti, ki naj bi bili voljeni na Evropskih volitvah o?itno niso uspeli pritegniti dovolj pozornosti, da bi volitve dejansko pridobile na neki osnovni te?i. Niti bentenje posameznikov tako preko politikov, kot tudi preko nas, volivcev samih, na koncu koncev pa? ni zaleglo. ?e se ?e kdo spomni ? pred kratkim smo imeli vseslovenske proteste proti vladi in nasploh proti 'pokvarjenim' politikom. Koliko je sploh minilo od takrat?

Oskar Štrajn, 14. 5. 2014 16:35, Odprti termin

Evropska Unija se je za leto?nje volitve prav posebej pripravila. Akcija ogla?evanja poteka, ne samo, da morate gledat ksihte z oglasnih tabel po mestu, ki ogla?ujejo stranke in tako imenovano neopredeljene, ampak tudi velika koli?ina financ leti v ogla?evanje k prisostvovanju na samih volitvah. ?e ste vsaj pribli?no reden uporabnik youutube-a, potem so vas ?e posilili s kak?nim oglasnim sporo?ilom, da se zglasite pri va?i lokalni volilni ?krinjici.

Tako nam poro?ajo, da v Italiji ogla?ujejo tudi s slogani: "Ne Nem?ija - Evropa!" 

Simon Cigula, 9. 5. 2014 14:57, Odprti termin

Pisalo se je leto 1968, ko so ?tudentske demonstracije postale globalne. Lahko bi rekli, da je bil to ?as, ko so tudi slovenski ?tudenti odkrili na?in, kako izraziti nestrinjanje z ne?im obstoje?im. Glas ?tudentov je bila sprva ulica, leta 1969 pa ga je na vsak tranzistor ponesel Radio ?tudent. Tega je ustanovila Zveza skupnosti ?tudentov Slovenije, 9. maja 1969, in je nastal kot neposredna posledica ?tudentskih demonstracij iz leta 1968.

Zoon Politikon, 8. 5. 2014 10:32, Odprti termin

Mrtve prihodnosti: Socialdemokratizem vs. (social) liberalizem

Za to, da bi se prebili vsaj do minimalno zadetega vpra?anja v pomenu ?jedra?, tistega za kar gre v primeru razpada Pozitivne Slovenije, bi kazalo najprej zmo?i zajeziti mote?e sestavine pri morebitnem premisleku. Teh je veliko. Segajo od psihologizirajo?ih nebuloz (osebne lastnosti Jankovi?a, Bratu?kove?), prek hrematisti?no-denarnih premislekov (spopad okoli budgeta in preusmerjanja denarnih tokov?), pa vse tja do izrazito tehni?nih re?i (voditeljstvo, stranka, program, volitve?).

Zoon Politikon, 4. 5. 2014 20:49, Odprti termin

Ni dolgo od tega odkar je/so iskra (sistemi) v Mariboru zanetilila/i po?ar ali pa malenkost bolj ?prakti?no?; ni dolgo od tega, ko so nas v Mariboru lete?i pti?i po?egnali z solzivcem in od tega, ko so nas kot ovce preganjali (tudi matere z otroci) z konjenico, ko so nam visoko v sedmih nebesih dajali zapovedi kot so npr. ?prenehajte z kr?enjem javnega reda in miru!?, ko so nas zapirali v pripor in nas zaradi premajhnih ?skladi??? - kot blago - razpe?evali po vsej Sloveniji. O?itno je bilo, da je nekoga zelo zmotilo politi?no delovanje nepredvidljivih, spontano zbranih mno?ic v Mariboru.

Simon Cigula, 23. 4. 2014 19:16, Odprti termin

Do za?etka festivala ?e 56 dni ... ali pa??

Vesna Zagorščak, 14. 4. 2014 12:29, Odprti termin

Po spro??eni pija?i v Living room-u v sredi??u Maribora, vo?nji do prizori??a in tonski vaji, so Dan Smith, Christin Nelson in Kris Rochelle pred koncertom spregovorili za radio Mar?. Listener prihajajo iz Amerike in tokrat niso na prvi evropski turneji. So pa se prvi? ustavili v Sloveniji.

 

Oskar Štrajn, 25. 3. 2014 18:08, Odprti termin

Meseci razpisov za kulturne dejavnosti so mimo in vsi nadobudni nevladniki so si ?eleli zastaviti ?im bolj ambiciozne projekte za prihodnost svojega delovanja. Pred nekaj dnevi sta se zaklju?ila razpisa za izbor ve?letnih kulturnih projekotv in javnih kulturnih programov na podro?ju umetnosti. Razpisa sta razpolagala z 1.050.000 EUR in 2.786.000 EUR letno. Ob objavi rezultatov razpisa pa so se sredstva popolnoma nepravi?no razdelila.

Vesna Zagorščak, 25. 3. 2014 16:27, Odprti termin

SOPOT vsaj drugi? gostujejo v Mariboru. Tudi tokrat v dvorani Kina Udarnik v torek, 25. marca 2014. ?e dve leti nazaj so na isti lokaciji ?irili uglasbenjenje 'izvora', pa? tak?nega, kot ga Petar Topalovi? (vokal, sinti…), ?urica ?tula (bas), Milan A?imovi? (sinti in back vokali), Dejan Savi? (kitara) in Sa?a Predojevi? (bobni) ob?utijo. Zakaj ob?utijo: ker je ho?e? no?e? njihova percepcija ovita v etno, dub in dnb ritme. In ti ?loveka pa? pripravijo do pozibavanja.