Odprti termin

Aljoša Peternel, 9. 1. 2015 10:15, Odprti termin

Protest kot izraz tistega, ?esar ne moremo izraziti na nikakr?en druga?en na?in, ker nas ne sli?ijo, ker ne razumejo, ker nih?e ne uvidi na?e stiske, ker je nemogo?e izraziti vse tisto nezadovoljstvo, ki nas je na ulice pognalo skoraj davnega leta 2012.

Robert Špoljar, 22. 12. 2014 23:06, Odprti termin

Božidar Raušl, sekretar Zveze prijateljev mladine Maribor je predstavil delo, ki ga ZPM izvaja ter načrte za prihodnje leto. Spregovoril je o financiranju zveze ter sodelovanju z Mestno ob?ino Maribor. Zveza prijateljev mladine Maribor je samostojna, prostovoljna, nevladna, neprofitna in humanitarna zveza društev, v katero so vključena društva prijateljev mladine z območja Mestne občine Maribor in primestnih občin. Deluje že od leta 1953 in je nepogrešljiva v sodobno organizirani civilni družbi.

Robert Špoljar, 3. 12. 2014 00:03, Odprti termin

Projekt Sladki spomini dru?tva Fabrika na?rtuje zbiranje receptov sladic na?ih babic. Zainteresirane pozivajo da jim po?ljejo svoj recept in soustvarjajo virtualno kuharsko knjigo.

Robert Špoljar, 24. 10. 2014 19:00, Odprti termin

Problematika zaposlovanja mladih in starej?ih nad petdesetim letom ni predlanski sneg, le da smo ga leta 2000 ?e ozna?evali za ?problem tehnolo?kega vi?ka.? Z aktiviranjem brezposlenih posameznikov, prakti?nimi priporo?ili kako se pribli?ati delodajalcem in drugimi aktivnostmi se ukvarja Fundacija Prizma. Natalija ?unko, vodja razvoja in kakovosti pri Prizmi, je prepri?ana: ?Ravno socialno podjetni?tvo je v Podravju v tem trenutku ena izmed odli?nih prilo?nosti, ki je zanimiva za vsakega brezposelnega.?

Robert Špoljar, 24. 10. 2014 19:00, Odprti termin

Od ?istilnega servisa do snemanje glasbe - zaradi tako eklekti?nih dejavnosti bi si Frekvenca, socialno - kulturno zdru?enje nemirnih in aktivnih prislu?ilo naziv najaktivneje?ga podjetja. V sodelovanju z MAR? bodo ravno oni vzpostavili neprofitni zvo?ni studio, ki bo po ni?jih cenah na voljo na tr?i??u mladim in glasbenikom z obrobja. Ali Sadrija in Klemen ?ali sta prepri?ana, da je pomembna vloga tega projekta ravno izobra?evanje ranljivih skupin. 

Robert Špoljar, 24. 10. 2014 16:00, Odprti termin

BIO 30, ljubljanski bienale industrijskega oblikovanja, je skoval besedo ?nanoturizem?. Izzivu, kako ga definirati, so se v Mariboru posvetili v Rajzefiber biroju. Taj?a Perovi? pove, da gre za ?kreativno kritiko masovnemu turizmu, ki bi naj bila participatorna, lokalno usmerjena.?  Me??anom in tujcem v Rajzefiber biroju ponujajo netipi?na vodenja po mestu. ?Ljudje pravijo, da se ni? ne da videti. Gotovo se da v Mariboru veliko sli?ati,? je prepri?an Klemen ?ali, ki turistom predstavlja zvo?no podobo mesta. Pri?ujo?im rad, recimo, poka?e Vodnem stolp, ker naj bi se tam ?prikazal Jezus,?

Klemen Šali, 24. 10. 2014 15:00, Odprti termin

Mestno kolesarstvo premaguje v marsi?em premaguje druge oblike prevoza - a kaj, ko se ustavi? ?Ljudje se na napake hitro pirvadijo, ?e? da nekaj le ?kripa, v resnici pa gre za resnej?o te?avo,? o slabem stanju mariborskih koles pove predsednik zadruge BikeLab Goran Katovi?. V BikeLabu the napak ne odpravljajo zgolj servisno, pa? pa v projektu ?kolesarske kuhinje? nudijo tudi svoja znanja, mentorstvo in orodja, s katerimi ob?ane u?ijo vzdr?evati kolo. 

Nina Roškar, 3. 10. 2014 00:00, Odprti termin

Napaka v naslovu prispevka je zgolj namenske narave. Umanjkanje c-ja v besedi je namenjeno fokusu na festival tako imenovane stop-motion animacije. Zadevo bi lahko poslovenili kot sekvenčna animacija, saj je osnovna tehnika izdelava večjega števila fotografij in jih postaviti v smiselno zaporedje. Možna je uporaba več tehnik, ki prikažejo gibanje. Lahko na primer oblikujemo glinene figure ali pa uporabimo kar risbo, seveda z uporabo katerekoli risarske tehnike.

Oskar Štrajn, 2. 10. 2014 10:38, Odprti termin

Izbiraj, vzemi rde?o tabletko ali raje modro tabletko. Enostavna in logi?na odlo?itev. Seveda vzame? rde?o in ?e je mo?no dobiti dve ? prosim, vzamem obe.

To je bil sprejem na petkovem Discovery Festivalu v Tolhuistuinu v Amsterdamu, kjer se je vse dogajalo le zaradi eksperimentov. Za vstopnino in po podpisani pogodbi za uporabo pridobljenih podatkov na festivalu je bila tak?na gostoljubnost dober prvi vtis na zadnjem dnevu amsterdamskega fesitvala znanosti in umetnosti.

Oskar Štrajn, 27. 8. 2014 11:31, Odprti termin

Pri?etki Mariborskega radia ?tudent segajo v leto 1984, ko je za?el delovati kot civilnodru?bena iniciativa. V naslednjih letih je pri?el s testnim oddajanjem, s selitvijo v prostore ?tudentsega doma 6B, leta 1989, pa je radio pri?el z rednim oddajanjem programa. Zgodovina MAR?a v zadnjih petindvajsetih letih zapisuje ve?je vzpone in padce, ki so radio izu?ile za prihodnost.