Odprti termin

Nina Roškar, 3. 10. 2014 00:00, Odprti termin

Napaka v naslovu prispevka je zgolj namenske narave. Umanjkanje c-ja v besedi je namenjeno fokusu na festival tako imenovane stop-motion animacije. Zadevo bi lahko poslovenili kot sekvenčna animacija, saj je osnovna tehnika izdelava večjega števila fotografij in jih postaviti v smiselno zaporedje. Možna je uporaba več tehnik, ki prikažejo gibanje. Lahko na primer oblikujemo glinene figure ali pa uporabimo kar risbo, seveda z uporabo katerekoli risarske tehnike.

Oskar Štrajn, 2. 10. 2014 10:38, Odprti termin

Izbiraj, vzemi rde?o tabletko ali raje modro tabletko. Enostavna in logi?na odlo?itev. Seveda vzame? rde?o in ?e je mo?no dobiti dve ? prosim, vzamem obe.

To je bil sprejem na petkovem Discovery Festivalu v Tolhuistuinu v Amsterdamu, kjer se je vse dogajalo le zaradi eksperimentov. Za vstopnino in po podpisani pogodbi za uporabo pridobljenih podatkov na festivalu je bila tak?na gostoljubnost dober prvi vtis na zadnjem dnevu amsterdamskega fesitvala znanosti in umetnosti.

Oskar Štrajn, 27. 8. 2014 11:31, Odprti termin

Pri?etki Mariborskega radia ?tudent segajo v leto 1984, ko je za?el delovati kot civilnodru?bena iniciativa. V naslednjih letih je pri?el s testnim oddajanjem, s selitvijo v prostore ?tudentsega doma 6B, leta 1989, pa je radio pri?el z rednim oddajanjem programa. Zgodovina MAR?a v zadnjih petindvajsetih letih zapisuje ve?je vzpone in padce, ki so radio izu?ile za prihodnost.

Zoon Politikon, 12. 8. 2014 18:15, Odprti termin

Pred ?asom sem na svojem facebook profilu delil plakat, ki je ljudi pozival k udele?itvi protesta proti nasilju, ki ga izvaja izraelska vlada nad palestinskimi civilisti. Protest je bil organiziran ravno, ko se je NK Maribor kanil pomeriti s izraelskim Maccabijem.

Simon Cigula, 2. 7. 2014 14:59, Odprti termin

Gledali?ka sezona je kon?ana, vsaj na doma?em odru Slovenskega narodnega gledali??a Maribor. Razen nekaterih gostovanj, na katerih so ?e predvsem z opero Carmen, so si zaslu?ili poletne po?itnice. Zadnja predstava te sezone v okviru Drame je bila Garderober v re?iji Veljka Mi?unovi?a. V minimalisti?no postavljeni predstavi nastopa le sedem igralcev in igralk, ki so ve?ino ?asa prisotni na odru. To so Ivo Ban, Ksenija Mi?i?, Vladimir Vla?kali?, Ma?a ?ilavec, Mirjana ?ajinovi?, Viktor Megli? in Davor Herga.

Simon Cigula, 2. 7. 2014 14:51, Odprti termin

O ?ivih dvori??ih, s katerimi se obujajo pozabljeni deli starega mariborskega mestnega jedra, ni potrebno posebej izgubljati besed, ker smo se vsi ? tako ali druga?e z njimi ?e sre?ali. Nekoliko manj znan projekt ?ivih dvori?? je ?iva knji?nica, s katero so pri ?ivih dvori??ih ?e nekajkrat dodajali tako Mariboru, kot samem projektu o?ivljanja starih dvori??, dodano vrednost.

Oskar Štrajn, 13. 6. 2014 16:44, Odprti termin

Lutkovno gledali??e Maribor bo v sezoni 2014/2015 praznovalo  40. obletnico delovanja. Namesto strnjenega praznovanja so se odlo?ili jubileju posvetiti celotno prihajajo?o sezono.  Skozi le-to bo gledali??e iskalo lastno identiteto, izhajajo?o iz zgodovine, a hkrati prestavljeno v sodobnost.  Predstavljenih bo ?est premiernih predstav, od katerih bo priredba kultnega filma Freaks iz leta 1932 namenjena odraslemu ob?instvu. Repertoarju bodo dodali tudi 24 ponovitvenih predstav iz ?tiridesetletne zgodovine gledali??a.

Martina Ferlinc, 6. 6. 2014 19:54, Odprti termin

?ivimo v ?asu v katerem nas nenehno spremljajo diskurzi o krizi. Kriza politike, kriza gospodarstva, kriza ekonomije, kriza zaposlovanja. Nekoliko manj pa se govori o krizi, ki usodno posega v ?lovekovo delovanje in mi?ljenje. O krizi ?olstva in o krizi izobra?evanja.

Zoon Politikon, 5. 6. 2014 09:25, Odprti termin

Zadevo ekonomije ni lahko razumeti. Najbolj zato ne, ker je ravno ekonomija poglavitna post-ideologija in obenem post-religija vse ?na?e? dobe. Razumevanje ekonomije lahko za?nemo tako, da re?emo, da je zgodovina njenega nastajanja ? v pomenu kot jo poznamo danes ? dvocepa. Ima ?dva vira? od katerih je prvi Gr?ki, drugi pa zgodnje-moderni.

Zoon Politikon, 28. 5. 2014 12:01, Odprti termin

Za vse, ki niste uspeli slediti delovanju Likeja v Kopru ali pa ga do zdaj niste spoznali, se Likej tokrat predstavlja tudi v Mariboru. Ne zamudite predstavitve, ki bo v ?etrtek, 5. 6. 2014, ob 18h, potekala v prostorih Kulturnega inkubatorja na Koro?ki cesti 18. Likej nam bodo predstavili mag. Andrej Markovi?, mag. Primo? Turk in dr. Ton?i Kuzmani?.