Špela Pušnar

Špela Pušnar

odgovorni urednik
Prispevek
Slovenija je, izgovor si lahko zamislite sami, razvila precendens, ki se pravno ?e ni dogodil, v splo?nem prepri?anju, ta pa zakonsko ni omejen, sploh ne gre skozi. Zgodi se namre? lahko, da bo Ivan...
17. 6. 2014
Prispevek
We get some rules to followThat and this, these and thoseNo one knowsWe get these pills to swallowHow they stick in your throatTaste like goldOh what you do to meNo one knowsS prepri?anjem, da je...
10. 6. 2014
Prispevek
Vstajni?ko v etru mariborskega Radia ?tudent skozi perspektivo, ki odpira binarnost pojmov na ra?un starega, samo zato, ker lahko.Relacija diference, ki jo na vseh podro?jih dru?bene imaginacije ?...
10. 6. 2014
Prispevek
Kot ?e ve?krat dokazano, te apatija in pasivnost ne pripeljeta s kav?a niti do hladilnika. Kaj pa politi?na apatija in pasivnost? Vsaj do mine?tre, ki se je skuhala v nekaj in dvajsetih letih...
3. 6. 2014
Prispevek
Danes je Evropa demokrati?na celih 43,11%. Ta Demokracija se bo izkazala ?e v naslednjih dneh tudi pri imenovanju velikih taglavnih na polo?aje pomembnih evropskih institucij. Berlin se poganja na...
27. 5. 2014
Prispevek
Kdo ima v Sloveniji dovolj jajc, da spuca vse to prepleteno gospodarsko politi?no sranje, ki se vle?e ?e ve? kot dve desetletji? Kdo ima toliko integritete, da se postavi liderju z desne, ki bo posle...
20. 5. 2014
Prispevek
Pozdravljeno poslu?alstvo mariborskega radia ?tudent na frekvenci 95,9 MHz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, kjer nas lahko berete in poslu?ate. Komentarji so pa? obvezni.Panoji so...
13. 5. 2014
Prispevek
Dobrodo?li na mariborskem radiu ?tudent na frekvenci 95,9 MHz in skozi spletni pretok radiomars.si, dobrodo?li v Poliziki pri odkrivanju realnosti v javnosti.Danes se obra?amo nazaj v mesto Maribor....
8. 5. 2014
Prispevek
Vstajnice in vstajniki, lep pozdrav na frekvenci 95.9 MHz mariborskega Radia ?tudent. Radiomars.si pa je va? cilj za odkrivanje in spodbuja raznih ?utov. In vpra?anj.1. Ali nas bodo spet nategnili in...
6. 5. 2014
Prispevek
Lep pozdrav na mariborskem Radiu ?tudent, na frekvenci 95,9 Mhz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, v po?itni?ko in prazni?no orisani Vstaji v eter, vse bolj prekerno  in dosti manj...
29. 4. 2014
Prispevek
Vstaja v eter, 22.4.14EVRO-NE-FUNKCIONAL-IZEMPozdravljeni na frekvenci radia Mar? na 95,9 Mhz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, v dana?nji Vstaji v eter, povsem naravnano na prihajajo?e...
22. 4. 2014
Prispevek
Pozdravljeno vesoljno poslu?alstvo radia Mar? na frekvenci 95,9 Mhz in skozi spletni pretok radiomars.si v Vstaji v eter ZA proteste proti predlaganem zakonu o visokem ?olstvu. Zakaj? Najmanj zato...
15. 4. 2014
Prispevek
Pozdravljene poslu?alke in pozdravljeni poslu?alci ter vsi navdu?enci Polizike na mariborskem Radiu ?tudent na frekvenci 95.9 Mhz ali skozi spletni pretok radiomars.si. ?e nekaj ?asa ne odzvanja...
4. 4. 2014
Prispevek
V dana?nji  vstaji v eter na mariborskem Radiu ?tudent direkt na frekvenci 95,9 Mhz in skozi spletni pretok radiomars.si  POZIVAMO vse - vesoljno poslu?alstvo oziroma ob?instvo, k ponovnim...
1. 4. 2014
Prispevek
Koga se danes vle?e v parlament na zasli?anja v zvezi z ekstremizmom in zakaj? Zakaj ?e obstoje?a komisija, zadol?ena za tovrstne izpade po Sloveniji poda poro?ilo, kjer se opozarja na potrebo po...
25. 3. 2014
Prispevek
Pozdravljeno vesoljsko poslu?alstvo mariborskega radia ?tudent na frekvenci 95.9 Mhz ali skozi spletni pretok radiomars.si, kjer se potrudimo pospe?iti vse tiste mo?ganske celice zadol?ene za kriti?...
18. 3. 2014
Prispevek
Predsednik republike Borut Pahor alias Barbika funkcijo, ki jo zaseda o?itno razume v sponah svojega nadimka, ?e ve?, obna?a se ?e tako:plasti?no lepa in hkrati "nemo?na" deklica, ki v...
18. 3. 2014
Prispevek
Lep pozdrav vsem poslu?alkam in poslu?alcem Radia Mar? na frekvenci 95,9 Mhz in skozi spletni pretok radiomars.si. Pozdravljene vse Slovenke in Slovenci,  Maribor?anke in Maribor?ani, ?tudentke...
18. 3. 2014
Prispevek
Lep pozdrav vsem priklopljenim na radio Mar?, na frekvenci na?telani direkt na 95.9 Mh ali skozi spletni pretok radiomars.si, kjer si prilo?nostno dovolimo pobrskati po tistem delu mo?ganov, ki...
4. 3. 2014
Prispevek
Pozdrav vsem na frekvenci 95,9 Mhz Mariborskega Radia ?tudent, ki se v dana?nji Vstaji v Eter posve?a mine?tri, ki se kuha na Krimu. Le kaj si je ?elela dr?ava Ukrajina, ko je svojega predsednika...
4. 3. 2014